yes, therapy helps!
Spretnosti upravljanja: 12 ključev za poslovni uspeh

Spretnosti upravljanja: 12 ključev za poslovni uspeh

Februar 1, 2023

Vodje ali nadrejene družbe so ključni podatki za pravilno delovanje podjetja , ker imajo njihova dejanja odločilno vlogo pri rezultatih.

Poleg tega, kar kaže veliko naložb, njihovo vedenje vpliva na preostalo delovno silo in zdravje, kar močno vpliva na njihovo uspešnost, produktivnost in posledično tudi rezultate podjetja.

Razlika med šefom ali vodjo

Biti uspešen vodja ni v tem, da bi bil šef, ampak biti vodja . Šef ima pooblastila nad svojo ekipo, vendar to ne pomeni, da ve, kako jo upravljati. Da bi bil dober vodstveni delavec, je treba biti dober vodja in to doseči z obvladovanjem vrste vodstvenih ali vodstvenih sposobnosti, ki jih nimajo vsi vodje.


Dejanja upravitelja, kot sem rekla, vplivajo na produktivnost organizacije in produktivnost zaposlenih. Tudi za vaše zdravje na delovnem mestu, ker je razmerje med nadzornim in zaposlenim, ki je strupeno, lahko v slednjih pojavih povzroči škodo kot stres, izgorelost in celo borec. Dobri voditelji zaupajo sami sebi, prepričajo in ne postavljajo, vodijo in poslušajo mnenja svojih zaposlenih in vedo, da so to resnični kapital družbe.

  • Če želite izvedeti več o tej razliki, si lahko ogledate naš članek: "10 razlik med šefom in vodjo"

Najpomembnejše vodstvene ali vodstvene sposobnosti

Toda, Katere so najpomembnejše vodstvene sposobnosti? Katere drže ali spretnosti bi imeli dobri voditelji?


V naslednjih vrsticah odgovorimo na ta vprašanja.

1. samospoznavanje

Ena od potrebnih veščin vodenja je samospoznavanje, torej znanje o sebi , svoje cilje, čustveno izkušnjo in kako se nanašate na druge. Samozavedanje je osnova za sposobnost uravnavanja svojih čustev in uspešnega dogovora z zaposlenimi in sodelavci se začnejo v sebi. Ne morete biti dober voditelj, ne da bi se sami vodili, in to morate storiti, morate temeljito poznati sebe.

2. Upravljanje problemov

Razlika med šefom in vodjo ima veliko opraviti s tem, kako oba števila vodita konflikte . Konkurence in težave se lahko pojavijo v dan na dan organizacije, toda kako se obravnavajo, ima velik vpliv na njihovo reševanje. Medtem ko lahko šef signalizira, kdo je storil napako, kaznovanje, kričanje in usmerjanje k krivcu. Dober vodnik si prizadeva za rešitev problema in, če je potrebno, pomaga osebi, ki jo je morda povzročila.


Upravljanje reševanja problemov, kot so druge vodstvene sposobnosti, je mogoče usposobiti. Zato je pomembno, da se vodje usposabljajo za poznavanje procesov in strategij za optimizacijo rešitev. V ekipi in podjetju bodo nastale težave, od vodij, ki jih je odvisno, da jih rešijo na primernejši in bolj operativen način.

3. Odločanje

Vodje in vodje morajo kot eno od svojih funkcij sprejeti poslovne odločitve (gospodarsko in strateško vodenje osebja) za dobro izvedbo ali organizacijsko vedenje. Obvladovanje te sposobnosti je potrebno za vaš uspeh in uspeh družbe.

  • Povezani članek: "8 vrst odločitev"

4. Samozavest

Samozavest je ključnega pomena v vsakem medosebnem odnosu, še posebej, ko morate usmerjati skupine ljudi. Ne samo, da je samospoznanje pomembno in vemo, kakšne so naše prednosti in slabosti, vendar je zaupanje vase in v naše možnosti bistvenega pomena za uspešno soočanje z našimi cilji v podjetju.

Medtem ko lahko šef s strahom, nezaupanjem in celo ogroženostjo vidi težave, ki se dogajajo, oseba, ki zaupa sebi, ima sposobnost, da bolje obvladuje grozljivo okolje, ki ga lahko obkroža .

5. Odpornost

Odpornost je zmožnost obvladovanja sprememb, to je sposobnosti, da se jim prilagodi in kako se po tem procesu vrne v normalno stanje. Odporni ljudje rastejo med spremembo in jih izkoristijo, da razvijejo in izboljšujejo svoje vidike. Z drugimi besedami, pri vsakem položaju, s katerim se soočajo, prinašajo najboljše rezultate.

6. Odpornost

Odpornost je komunikacijski slog, ki ga mora imeti vsak vodja , saj je zmožnost izraziti svoje mnenje pravilno, braniti svoje stališče ob spoštovanju mnenja drugih.

  • Če želite izvedeti več o asertivnosti: "Odporni ljudje: 10 skupnih značilnosti"

7. Čustvena regulacija

Dobri menedžerji vedo, kako nadzirati njihova čustva, ker se zavedajo, kako odločilno je to, ko se nanašajo na druge.Vodje, ki obvladujejo to spretnost in razumejo in pravilno upravljajo svoje občutke in tiste, ki jih imajo drugi ljudje. To jim omogoča prilagajanje njihovega vedenja, njihovega tona in sporočila glede na okoliščine.

8. Sposobnost prenosa

Eno od najpomembnejših veščin, ki jih mora upravitelj imeti, je zmožnost, da se drugim posreduje svoje delo . Mnogi šefi želijo imeti vse, kar je tako nadzorovano, da ne morejo prenesti manj pomembnih funkcij in da vzamejo dragocen čas. Pomembno je poznati prednostne naloge nalog, ki jih je mogoče dati v nekaterih od njih. Vodja se mora oklepati s pristojnimi ljudmi, da mu pomaga izboljšati kakovost njegovega dela.

9. Družbeno in komunikacijsko znanje

Družbene in komunikacijske spretnosti so bistvene za vodenje kot vodja , nato pa na strokovnem področju lahko ugotovijo, ali podjetje raste ali ne. Poznavanje, kako se povezati z drugimi, z aktivnim poslušanjem, z odprtostjo duha, s čustveno validacijo itd., In vedeti, kako dobro reči, kaj moramo poslati ostali ekipi, je bistvenega pomena za dobro vodenje podjetja.

  • Povezani članek: "14 glavnih družbenih spretnosti za uspeh v življenju"

10. Vizija in strateško razmišljanje

Vodje so strategi in morajo imeti jasno vizijo podjetja: kje je in kje je . Odgovoren je za uspeh te ceste in je v veliki meri odvisen od tega, ali so cilji doseženi ali ne. Zato so spretnosti samospoznanja koristne tudi, če se uporabljajo za organizacijo (poznajo okolje in trenutek, v katerem je družba), vedo, kako razlagati sedanje informacije in imeti vizionarsko in anticipacijsko sposobnost, je potrebna za izvedbo dobrega Delam kot vodja.

11. Empatija

Empatija je prav tako bistvena za povezovanje z drugimi in za dobro vodjo. To je eden izmed ključev čustvene regulacije in nepogrešljivega spretnosti, če želimo razumeti ne samo potrebe naših zaposlenih, temveč tudi naše stranke.

12. Vodstvo

Vodstvene veščine so niz spretnosti, ki jih mora imeti vodja da vplivajo na umove članov vaše ekipe, zaradi česar skupina deluje z motivacijo do ciljev ali ciljev. Vsi vodilni stili niso pozitivni v nobenem kontekstu, odvisni so od vrste podjetja, osebnosti skupine in številnih drugih spremenljivk.

  • Če želite izvedeti več o vrstah vodenja, lahko preberete našo objavo: "Vrste vodstva: 5 najpogostejših vodilnih razredov"

CS50 Lecture by Steve Ballmer (Februar 2023).


Sorodni Članki